Τα άρθρα του Ζαινέα Λίβιου Νικολάε

Copyright protected texts (?) :

 α) Ψυχοακουστικά φαινόμενα στις χαμηλές συχνότητες, Μάρτιος 1991,

 

 β) Εξερευνώντας τη μουσική, μέρος πρώτο, Απρίλιος 1991,

 γ) Εξερευνώντας τη μουσική ,μέρος δεύτερο,Μάϊος 1991,

 δ) Η αντίληψη της πολυφωνικής μουσικής, Ιούνιος 1991,

 ε) Η μουσική, οι μουσικοί και οι αίθουσες συναυλιών,(με αναφορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών )Ιούλιος 1991,

 ζ) Βλάβες του ακουστικού συστήματος , Μάϊος 1992,

 η) Τα μικρόφωνα και εμείς , Δεκέμβριος 1999- Ιανουάριος 2000,

 θ) ROUNDFFUSOR1 Eπειδή η καλή ακουστική πρέπει να είναι προσιτή σε όλους 

 HELINA, PATRAS PAPER, in English