ESR is a Sound Consulting & Recording Co. 

EMAIL   liviu@zainea.com

<   ROUNDFFUSOR1   >

Eπειδή η καλή ακουστική πρέπει να είναι προσιτή σε όλους

 

 

ΠPOΛOΓOΣ

 

Για παρά πολλά χρόνια, ο καλύτερος και ο καθαρότερος ήχος, ήταν αυτός που προέρχονταν από τους περιπλανόμενους μουσικούς, τα σύνολα που σχημάτιζαν πολλές φορές, αλλά και από τις οργανωμένες μπάντες.

Μετά, ήρθε ο Sir Arthur Clark να προβλέψει ότι γύρω στα 2040-2060 θα υπάρχει μία «συσκευή», η οποία θα παράγει οποιοδήποτε αντικείμενο, κατά βούληση, και άλλα παρόμοια μεγαλεία.

Υπάρχουν δυο βιβλία: ‘’Τhe end of science’’ του J.Hogan, και ‘’Visions’’ του M.Kaku. Στην σελίδα 9 του βιβλίου “Visions”, ο συγγραφέας σχολιάζει την ουσία του βιβλίου του Hogan: «Εάν κανείς πιστεύει στην επιστήμη, πρέπει να δεχτεί την δυνατότητα, ακόμα και την πιθανότητα, ότι η μεγάλη εποχή της επιστημονικής ανακάλυψης τελείωσε.

Περισσότερη έρευνα, δεν θα αποδώσει πλέον μεγάλες αποκαλύψεις, ή επαναστάσεις (επιστημονικές), αλλά μόνο νέες προσθήκες και μερικές επανατοποθετήσεις».

Ο Kaku πιστεύει ότι όλες σχεδόν οι μεγάλες ανακαλύψεις πιθανότητα έχουν ήδη γίνει.

Και η άποψη του Clark?

Μήπως πιστεύετε ότι η μουσική, ή οι ήχοι από ελικόπτερα, αυτοκίνητα και κροκόδειλους, οι οποίοι αναπαράγονται από κάποιο DVD, αυτοί οι ήχοι που αναστατώνουν ολόκληρες πολυκατοικίες, αλλά και τις εκθέσεις Home Cinema, είναι δυνατόν να ακουστούν καλύτερα;

 

 

Για μία ακόμη φορά, η χώρα μας πρωταγωνιστεί με μία εφεύρεση, η οποία λύνει τα χέρια όλων όσων ασχολούνται με την κατασκευή δωματίων για ακροάσεις, αλλά και studios ηχοληψίας.

Αυτή η νέα ανακάλυψη καθιστά ιδιαιτέρως εύκολη και γρήγορη την επιλογή της ακουστικής συμπεριφοράς τους.

Η νέα πατέντα είναι αποτελεσματική και κυρίως αρκετά φθηνή. Τόσο φθηνή, ώστε να μην αποσπά την μερίδα του λέοντος από το budget ενός studio, επιτρέποντας σε όλους τους επαγγελματίες να αποκτήσουν όποιον εξοπλισμό επιθυμούν.

Αυτή η σημαντική ανακάλυψη, ανήκει στον Ρουμάνο–Έλληνα Mηχανικό - Hχολήπτη, Tεχνικό Συντάκτη και βεβαίως Aκουστικό Σύμβουλο, Κο Ζαϊνέα Λίβιου.

Για περισσότερα από 5 χρόνια, το site της εταιρίας (Eddy’s Studio Recording) του Kου Ζαινέα Λίβιου, βρίσκεται στο Internet στην διεύθυνση http://www.zainea.com, εμπεριέχοντας περισσότερες από 3.000 σελίδες, με θέματα που αφορούν την θεωρία της ακουστικής, πλούσια links και βέβαια όλα τα δημοσιευμένα άρθρα του.

 

Tι είναι το ROUNDFFUSOR 1;

 

Όπως όλες οι ανακαλύψεις, έτσι και αυτή, του ευρέως φάσματος διαχυτή με αυτοελεγχόμενη απορρόφηση στις χαμηλές συχνότητες, είναι πολύ απλή.

Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του είναι καταπληκτικά. Με την άδεια του Κου Ζαινέα, θα αναφέρουμε ορισμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τον τρόπο λειτουργίας του και βεβαίως τις εντυπώσεις μας από την ακρόαση της μουσικής, σε δωμάτια όπου έχει εγκατασταθεί το ROUNDFFUSOR 1.

Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει, αποτελεί μία μικρή περιπλάνηση στα άδυτα ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η παρούσα εφεύρεση αφορά έναν διαχυτή ήχου που αποτελείται από το σώμα του και από δυο οδηγούς, τοποθετημένους εσωτερικά, σε δύο πλευρές του διαχυτή. Για την στήριξή του απαιτούνται δύο προφίλ ‘’Τ’’ που μοντάρονται εύκολα (είναι πολύ σταθερά) πάνω σε επιφάνειες τοίχων, ή στην οροφή .

Το σώμα του ηχο-διαχυτή συρταρώνει με τους δύο οδηγούς του ενδιάμεσα στα δύο προφίλ Τ. Το σώμα του διαχυτή αποτελείται από έναν ακριβή συμμετρικό συνδυασμό τριών βασικών τρισδιάστατων καμπυλωτών στοιχείων (ίδια γωνία μεταξύ όλων των στοιχείων). Παράγεται από σκληρού κράματος πολυστηρένη.

 

Σκοπός της παρούσας εφεύρεσης είναι να βελτιώσει αποτελεσματικά όλες τις παρόμοιες εφευρέσεις που αναφέρονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, τόσο ως εγκεκριμένες εφευρέσεις (κατασκευές), όσο και στα αντίστοιχα επιστημονικά άρθρα.

 

 

Περί Διαχυτών…

 

Μέχρι την παρούσα εφεύρεση, όλες οι προηγούμενες εφευρέσεις χαρακτηρίζονται από την προυπολογισμένη, ή μετρούμενη απορρόφηση και αντίστοιχα από τον παράγοντα που ονομάζεται διαχυτική ικανότητα. Και τα δύο χαρακτηριστικά προέρχονται από συγκεκριμένες ακουστικές μετρήσεις τύπου πολικού διαγράμματος (polar plots). Αυτά τα διαγράμματα, εμφανίζουν υπό γωνία 180 μοιρών [ 90 μοίρες αριστερά και δεξιά τις κάθετης άξονας συμμετρίας ]σε σχέση με το σώμα, ή την σύνθετη επιφάνεια των διάχυτών, την ηχητική πίεση των ανακλωμένων κυμάτων, σε οριζόντιο ημικυκλικό πεδίο αν θεωρήσουμε τομή της ανακλώμενης ενέργειας, έτσι ώστε για τον ιδανικό διαχυτή, το σχήμα του διαγράμματος να τείνει προς ένα ημικύκλιο χωρίς ανωμαλίες. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος φάσματος (η μέτρηση του διαχυτή τείνει προς μορφή ημικύκλιου), τόσο ο διάχυτης λειτουργεί πιο σωστά και διαχέει αποτελεσματικά στην συγκεκριμένη περιοχή.

Κάθε είδος ανωμαλίας, προς ορισμένες, ή όλες τις γωνίες πρόσπτωσης, δηλαδή απόκλισης σε σχέση με την ιδανική γραμμή του ημικύκλιου, δηλαδή του ιδανικού διαχυτή, που έχει την διαχυτική ικανότητα Δ=1, ερμηνεύεται, μετριέται και ακούγεται ως απορρόφηση, εάν το διάγραμμα παρουσιάζει ένα ή περισσότερα σημεία απόκλισης, δηλαδή πτώσης της ανακλώμενης ενέργειας. Επίσης, ένας διαχυτής εμφανίζει και ένα είδος ενίσχυσης, ή ασυμμετρίας ανακλώμενου / διαχυμένου πεδίου, όταν μεγάλο μέρος της αρχικής ενέργειας της πηγής ήχου, απλώς ανακλάται χωρίς, ή έστω με ελαχίστη διασπορά. Όταν η διασπορά προς την διάχυση του ήχου συγκεντρώνεται προς μια μετρητική κατεύθυνση, τότε η διαχυτική ικανότητα Δ τείνει προς το μηδέν.

Ανάλογα με τις σκοπιμότητες, ή άλλους παράγοντες, οι εταιρίες που συνήθως έχουν και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων εφευρέσεων, εμφανίζουν τους διαχυτές με κάποια απορρόφηση και μεγάλο ποσοστό διάχυσης, συνήθως ασύμμετρης, ή αντίστροφα, ως βασικά απορροφητικά υλικά που εμφανίζουν κάποιο βαθμό διάχυσης.

Για πολλά χρόνια, η μεγάλη απορροφητικότητα των αναγνωρισμένων ως εξαιρετικών διαχυτών, κρατήθηκε σε κάποια μυστικότητα, ή αγνοήθηκε σκόπιμα. Σε χώρους που προορίζονται για εξειδικευμένη ακρόαση, ή ηχογράφηση παντός είδους μουσικής, αν ο βαθμός συνολικής απορρόφησης που προκύπτει από τα τοποθετημένα υλικά στους τοίχους ή / και το ταβάνι είναι εκτός των ορίων της θεωρίας της ακουστικής, των ακουστικών μετρήσεων, ή της στατιστικής των αποτελεσμάτων από ακροάσεις / υποκειμενικές εκτιμήσεις, τότε το ηχητικό φάσμα της μουσικής παραμορφώνεται.

Στην ακουστική, ο ήχος μπορεί να απορροφάται, να ανακλάται, ή να διαχέεται, ενώ υφίσταται και η έννοια της ηχομείωσης, ή ηχομόνωσης, που επιδιώκεται πολλές φορές μεταξύ γειτονικών χώρων, με σκοπό την ηχητική απομόνωση τους. Το σύνολο των φαινομένων σε έναν χώρο, επηρεάζει την ικανότητα των δομικών στοιχείων μεταξύ δύο, ή περισσότερων γειτονικών χώρων. Οι διαχυτές δεν προσδιορίζονται ως ηχοαπορροφητικά ή ηχομονωτικά υλικά, αλλά ως υλικά που βελτιώνουν την ακρόαση του ήχου σε προσδιορισμένους χώρους.

Η διάχυση προέρχεται από τον βαθμό ανάκλασης των ηχητικών κυμάτων και βασίζεται στην γεωμετρία της επιφάνειας του διαχυτή. Σκοπός της ύπαρξης τους είναι η όσο το δυνατόν ομοιόμορφη κατανομή μεγάλου ποσοστού ενέργειας των ηχητικών κυμάτων προς όλες την κατευθύνσεις, ή προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση της αντίληψης ότι ο ήχος συγκεντρώνεται περισσότερο σε κάποιες περιοχές, ενώ σε άλλες λιγότερο. Όταν τα πολικά διαγράμματα στην θέση ακρόασης, ή σε άλλες θέσεις τείνουν προς τη μορφή ιδανικού διαχυτή, και το εύρος φάσματος των μετρήσεων, ποσοστιαία, τείνει προς την γραμμή ενός ημικύκλιου, τότε εάν οι υποκειμενικές μετρήσεις, στατιστικά, συμπίπτουν με τις ακουστικές μετρήσεις, ο σχεδιασμένος διαχυτής θεωρείται αποτελεσματικός, και επιτυχημένος…

Εδώ και πολλά χρόνια έγιναν προσπάθειες κατασκευής υλικών, ή σύνθετων κατασκευών, για τον έλεγχο του βαθμού απορρόφησης και διάχυσης. Στην φύση δεν υπάρχουν απολύτως ξεχωριστά φαινόμενα που ονομάζονται απορρόφηση, ανάκλαση ή διάχυση, αλλά τα παράγωγα τους. Στο βαθμό που μία κατασκευή, ή ένα υλικό, ποσοστιαία, επιτυγχάνει σε μεγαλύτερη έκταση ένα από τα προαναφερόμενα φαινόμενα, αναφέρεται ως πιο πολύ απορροφητικό, ή διαχυτικό. Υπήρχε και θα υπάρχει προσπάθεια κατασκευής διαχυτικών υλικών, ή κατασκευών που να διορθώνουν την ομοιομορφία και την ποιότητα των ακουστικών πηγών σε κλειστούς χώρους. Έχουν κατασκευαστεί διαχυτές ενσωματωμένοι σε τοίχους, ή σε έπιπλα, μεγάλες καμπυλωτές επιφάνειες, ή συνδυασμοί παραγώγων τους, σχήματα τύπου πυραμίδας ή ημικυλίνδρων με διάφορες διαστάσεις, κ.α.

Πάντοτε, τον πρώτο λόγο, είχε το εύρος φάσματος λειτουργίας τους, ο βαθμός της απορροφητικότητας τους, ενώ εξίσου σημαντικές είναι και οι διαστάσεις τους (συγκεκριμένα το πάχος τους, που έπρεπε να είναι όσο δυνατόν μικρότερο, για να μην επεμβαίνει στις διαστάσεις του εκάστοτε κλειστού χώρου που θα τοποθετηθεί).

 

Mελέτη και αποτελεσματικότητα

 

Πριν την υλοποίηση της παρούσας εφεύρεσης, είχε μελετήσει και αναλύσει προσεκτικά όλους τους υπάρχοντες διαχυτές, αλλά και σχεδόν όλη την δημοσιευμένη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Η μελέτη αυτή κράτησε για περισσότερο από ένα χρόνο.

Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι το γεγονός ότι λειτουργεί ως καθαρός διαχυτής, αποτρέποντας την απορρόφηση, ιδιαιτέρως στην περιοχή 250–6.300 Hz (σημαντικό φάσμα των μουσικών οργάνων και της φωνής), αφήνοντας έτσι ανεπηρέαστη την πηγή.

Λόγω της ποικιλίας των καμπυλών και επειδή η απόσταση μεταξύ των διάχυτων είναι μικρότερη του ενός χιλιοστού, ο σύνθετος όγκος που σχηματίζεται στην πίσω πλευρά όλων των διαχυτών, λειτουργεί ως απορροφητήρας των χαμηλών.

Αυτή η απορρόφηση έχει διπλό χαρακτήρα: πρώτον ως συντονισμός τύπου Helmholtz και δεύτερον, το σύνολο της επιφάνειας εμφανίζει διαφραγματική απορρόφηση, όπου το μήκος κύματος της μικρότερης συχνότητας συντονισμού αντιστοιχεί στις διαστάσεις της επιφάνειας του.

Υπάρχει ένας εμπειρικός γνωστός τύπος, που ενώνει την συχνότητα συντονισμού με τις διαστάσεις του διαχυτή, την απόσταση από τον τοίχο και την απόσταση μεταξύ των διάχυτων. Σύμφωνα με τον τύπο αυτό, με 4 κομμάτια διαχυτών ROUNDFFUSOR 1, μονταρισμένα σε τετράγωνη διάταξη (και όταν η βάση των διαχυτών βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιοστών από τον τοίχο), η μικρότερη θεμελιώδης συχνότητα συντονισμού είναι 58 Ηz.

Επιπλέον πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης αποτελεί το γεγονός ότι χρειάζεται πολύ μικρό πάχος για να λειτουργεί ως απορροφητήρας των χαμηλών, ή αλλιώς ως bass trap, διατηρώντας ταυτόχρονα το μεγάλο εύρος φάσματος διάχυσης στις υπόλοιπες συχνότητες. Οι περισσότεροι διαχυτές, άλλων κατασκευαστών, δεν μπορούν να συνδυάζουν αυτά τα πλεονεκτήματα, παρά μόνον εμφανίζοντας μεγάλες διαστάσεις, μεγάλο βάρος και βάθος, όπου η απορρόφηση έχει μεγάλες διακυμάνσεις ανά περιοχή συχνοτήτων και κατευθύνσεων. Τα πολικά διαγράμματα σχεδόν όλων των εφαρμογών διαφόρων διεθνών εφευρέσεων, παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανά συχνότητα και γωνία πρόσπτωσης. Στους διαχυτές, οι μετρήσεις των πολικών διαγραμμάτων, γίνονται στον άξονα (on axis), δηλαδή η ηχητική πηγή, από ένα κατευθυντικό ηχείο, ακτινοβολεί σε ορθή γωνία προς την επιφάνεια του διαχυτή και εκτός άξονος (off axis), συνήθως 45 μοίρες, προς τον διαχυτή. Συνήθως, οι μετρήσεις στον άξονα, παρουσιάζουν έναν λοβό συμμετρικό σε σχέση με τον άξονα που ορίζεται ως “0’’, δηλαδή μηδέν μοίρες. Οι μη αξονικές μετρήσεις δείχνουν λοβούς εκτός άξονα, με ανωμαλίες.

Στατιστικά, αναλύοντας τις δημοσιευμένες μετρήσεις άλλων διαχυτών (brochures, ή επιστημονικά κείμενα), ο κ. Ζαϊνέα υποστηρίζει (παρατήρηση που ισχύει για πλέον του 90 % των περιπτώσεων αντίστοιχου φάσματος συχνοτήτων), πως τα πολικά διαγράμματά τους εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα πολικά διαγράμματα ενός ιδανικού διαχυτή. Όσο μεγαλώνει η εκτός του άξονος γωνία της ηχητικής πηγής, τόσο οι λοβοί απομακρύνονται από το κέντρο (μηδέν μοίρες) και τόσο οι ανωμαλίες της μορφής των διαγραμμάτων είναι πιο έντονες.

Η παρούσα εφεύρεση έχει το πλεονέκτημα ότι τα αξονικά και μη αξονικά πολικά διαγράμματα, έχουν ομοιόμορφη γραμμή, τείνοντας προς το σχήμα ενός ημικυκλίου. Αυτό το στοιχείο, αποδεικνύει ότι ο διαχυτής παρουσιάζει μη μετρήσιμη απορρόφηση σε μεγάλο εύρος φάσματος. Έτσι εξηγούνται τα καλά αποτελέσματα των ακροάσεων μας, ανεξαρτήτως του είδους της μουσικής. Σπανίως, στην διεθνή βιβλιογραφία, οι καλές υποκειμενικές εκτιμήσεις ταιριάζουν με τις ακουστικές μετρήσεις.

Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός τομέας της επιστήμης της ακουστικής, που ονομάζεται  ψυχοακουστική, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την μέτρηση, την ανάλυση, την ερμηνεία και τις πιθανές εφαρμογές των αποτελεσμάτων και φυσικά των παρατηρήσεων στην ανθρώπινη ακρόαση. Με λίγα λόγια, αποστολή του είναι η ανάλυση της ανθρώπινης ακοής. Τα τελευταία 50 χρόνια, αυτή η προσπάθεια ανάλυσης είναι ιδιαιτέρως έντονη. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο εφαρμογών, εκτιμούνται με την διατήρηση της φυσικότητας των πηγών μουσικής. Τα σύνολα, ή τα μεμονωμένα μουσικά όργανα, ή οι φωνές, πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτα και με φυσική χροιά, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ακροατών, σε κλειστούς χώρους. Το ROUNDFUSSOR 1 θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμο, όχι μόνο στo control room των studios, αλλά και στις αίθουσες διδασκαλίας μουσικών οργάνων και φωνής . Στους συγκεκριμένους χώρους, όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση, ή η παραμόρφωση του φάσματος του κάθε οργάνου, τόσο περισσότερο στο μέλλον ο μαθητής δεν θα μπορεί να κρίνει τι είναι σωστό, καλό και όμορφο σε άλλους χώρους, ή σε διαφορετικό συνδυασμό οργάνων. Αναπόφευκτα, εάν οι καινούριες γενιές, χρησιμοποιούν ως πηγές δημιουργίας μουσικής, μόνον ηλεκτρονικές συσκευές, τότε σιγά- σιγά, τα λεγόμενα «χρυσά αυτιά», που έχουν την ικανότητα αντίληψης εντάσεων κάτω του ενός Hz, και λιγότερο του ενός dB, θα λιγοστέψουν ακόμη περισσότερο και η παραδοσιακή έννοια του φυσικού ήχου θα αλλοιωθεί.

Μία εικόνα όμως είναι χίλιες λέξεις. H φωτογραφία 1 παρέχει μία πρόσθια όψη της νέας εφεύρεσης.

Το πάχος του υλικού, από το οποίο κατασκευάζονται οι διαχυτές, λόγω του σύνθετου σχήματος και του τρόπου μονταρίσματος των διαχυτών, σε μεγάλες ηχητικές εντάσεις που προέρχονται από διάφορες ηχητικές πήγες, δεν επιτρέπει να φέρει σε συντονισμό, ή ταλάντωση τα σώματα των διαχυτών. Εξαιρούνται φυσικά όλα τα στερεά αντικείμενα, ή τα έπιπλα, που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο. Έτσι, κάθε γραμμή διαχυτών που αποτελεί μέρος ομαδοποιημένων σωμάτων διαχυτών, συμπεριφέρεται σαν μία σχεδόν στερεά μεμβράνη, στηριγμένη στα δυο άκρα. Το κενό που υπάρχει πίσω από κάθε διαχυτή, σε συνδυασμό με όλα τα όμοια κενά, σχηματίζουν έναν πολύ σύνθετο συντονιστή Helmholtz, ειδικά στις χαμηλές και πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου η χαμηλότερη, θεμελιώδης συχνότητα συντονισμού, τυπικά, αντιστοιχεί σε όλα τα πιο βαθιά κενά και προσαυξάνεται αντίστοιχα με τα ρηχά κενά.

Αυτή η συχνότητα και το εύρος της εξαρτάται από το μέγεθος, δηλαδή την επιφάνεια των διαχυτών. Επειδή σε κάθε ομαδοποιημένη επιφάνεια διαχυτών, υπάρχουν τουλάχιστον δύο παράλληλες σειρές διαχυτών, τουλάχιστον προς μία κατεύθυνση, αυτές οι σειρές των διαχυτών, που μοντάρονται σε στενή επαφή μεταξύ τους, συντονίζονται σε παρόμοιο ηχητικό φάσμα , αλλά όχι σε όμοιες ηχητικές εντάσεις, επειδή η διαμόρφωση του ηχητικού πεδίου σε κλειστούς χώρους (τα λεγόμενα στάσιμα κύματα), γίνεται στα τρισδιάστατα σημεία του χώρου, σύμφωνα με τους γνωστούς νόμους της φυσικής. Έτσι, λόγω των κατάλληλων διαστάσεων του διαχυτή και των αποστάσεων από την επιφάνεια στήριξης, ειδικά στις χαμηλές συχνότητες, οι ομαδοποιημένοι διαχυτές, λειτουργούν ως ένας αυτoρυθμιζόμενος ισοσταθμιστής συχνοτήτων. Δηλαδή, μόνο ο αέρας που βρίσκεται πίσω από την επιφάνεια των διαχυτών συντονίζεται, εκεί που χρειάζεται, αλλά και όσο χρειάζεται. Κατά την διάρκεια των ακουστικών δοκιμών και μετρήσεων, ο συντονισμός ήταν γραμμικός σε φάσμα, αλλά και επίπεδο ηχητικής πίεσης, αποτρέποντας οποιοδήποτε συντονισμό, τονισμό, ή ασύμμετρη διανομή της ηχητικής ενέργειας των χαμηλών συχνοτήτων που προέρχεται από την ηχητική πηγή.

 

Συγκρίσεις, δοκιμές και εγκαταστάσεις

 

Είτε με την ανθρώπινη ακοή, είτε με τις μετρήσεις, τόσο σε μικρές, όσο και σε μεγάλες ηχητικές εντάσεις το αποτέλεσμα ήταν ίδιο.

Σύμφωνα με τις διεθνείς προτεινόμενες συχνότητες (σε οκτάβες, ή 1/3 οκτάβας), οι διαχυτές διαφημίζονται και δημοσιεύονται ως στοιχεία διαχυτικής ικανότητας στην περιοχή 250-6.300 Hz.

Όλες οι μετρήσεις έγιναν με την πηγή ήχου 45 μοίρες εκτός άξονα. Όλη η μεθοδολογία μετρήσεων περιγράφεται στην διεθνή βιβλιογραφία .Στο σχήμα 2, το πολικό διάγραμμα μου μετρήθηκε σε κοντινό ηχητικό πεδίο, ηχοβολισμός στην περιοχή 400-10.000 Hz. Το σχήμα 3, Waterfall, δείχνει την λειτουργία του ROUNDFFUSOR 1 στον πλήρως φάσματος ηχοβολισμό, στην περιοχή 12-19.388 Hz. Το σχήμα 4 δείχνει το πολικό διάγραμμα ενός διάχυτη άλλου εφευρέτη και εταιρία . Αυτός ο διάχυτης θεωρείται ως μία από τις καλύτερες εμπορικές εφαρμογές. Οι ανωμαλίες που φαίνονται στο πολικό του διάγραμμα, δικαιολογούνται εν μέρει, λόγω της σημαντικής απορρόφησης που εμφανίζει ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται όλη η ομορφιά του μουσικού σήματος, αλλά και η μεγαλύτερη ευαισθησία της ανθρώπινης ακοής.

Στο σχήμα 5, οι καμπύλες Fletcher-Munson, δείχνουν πως συμπεριφέρεται το ανθρώπινο αφτί, ως ακουστότητα, ανά συχνότητα και ηχητική πίεση. Ειδικά για τις χαμηλές συχνότητες, το ανθρώπινο αφτί έχει λιγότερη ευαισθησία σε σχέση με τις μεσσίες συχνότητες.

Παράδειγμα, για μέτριες ηχητικές πιέσεις (όπως 60 dB), ο άνθρωπος χρειάζεται μόλις 20 dB ώστε να αντιληφτεί το ηχητικό σήμα. Όταν όμως, η ηχητική πίεση αυξηθεί στα 120 dB, τότε οι καμπύλες dB τείνουν προς ευθεία.

Έως σήμερα, το ROUNDFFUSOR 1 έχει εγκατασταθεί σε 4 καινούρια Recording Studios, ενώ αρκετοί Pαδιοφωνικοί Σταθμοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Στην φωτογραφία 6, εμφανίζεται το Studio του μουσικό-συνθέτη Δημήτρη Πετσετάκη. Οποιαδήποτε ηχητική ενέργεια στις χαμηλές συχνότητες που ξεπερνάει στατιστικά τα χαρακτηριστικά των αναφερόμενων καμπυλών, παράγει ακουστική επικάλυψη και είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της προτεινόμενης υλοποίησης της παρούσας εφεύρεσης, η γραμμικότητα του ισοσταθμισμένου πεδίου στις χαμηλές συχνότητες, επεκτείνεται μέχρι τις πολύ χαμηλές συχνότητες (έως 10Hz) των υποαρμονικών, περιοχές όπου παρόμοιες αντίστοιχες κατασκευές δεν μπορούν να λειτουργήσουν, παρά μόνον εάν έχουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και βάθη. Η παρουσία υποαρμονικών σε δωμάτια μικρού μεγέθους αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, που έχει σχέση με τις χαμηλότερες συχνότητες των πηγών, με την μεγαλύτερη διάσταση του χώρου, με την θέση των πηγών ήχου (συνήθως ηχεία) και την αρμονική σύνθεση όλων των παραμέτρων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και πρακτικό επίπεδο. Η εμπρός επιφάνεια των διαχυτών της παρούσας εφεύρεσης, μετά από τις ανωτέρω εξηγήσεις, αποδεικνύεται στην πράξη ότι λειτουργεί ως καθαρός διαχυτής ευρέως φάσματος ήχου. Σύμφωνα με τις καμπύλες Fletcher-Munson, περί του κατωφλίου ακοής ίσης ακουστότητας σε ελεύτερο πεδίο, σε διάφορες ηχητικές εντάσεις, όσο η ηχητική ενέργεια των χαμηλών συχνοτήτων μεγαλώνει, τόσο η επικάλυψη (ως ψυχοακουστικό φαινόμενο) των χαμηλών συχνοτήτων προς τις μεσαίες και υψηλές συχνότητες, μεγαλώνει. Επικάλυψη, ως ψυχοακουστικό φαινόμενο, σημαίνει ότι οι συχνότητες, ή οι περιοχές συχνοτήτων που επικαλύπτονται από την ενέργεια χαμηλότερων συχνοτήτων, φαινομενικά αλλά και πρακτικά, γίνονται λιγότερο αντιληπτές, με, ή χωρίς παραμόρφωση. Έτσι εξηγείται η καθαρή λειτουργία των διαχυτών της παρούσας εφεύρεσης, ως περισσότερο διαχυτικής, αποτρέποντας την απορρόφηση και επιτρέποντας την ανενόχλητη διαμόρφωση και ακρόαση της ηχητικής πηγής, είτε σε ηχογραφημένη, είτε σε ζωντανή εκτέλεση μουσικού ή άλλου ηχητικού θέματος. Βεβαίως, όπως αποδείχτηκε και στην πράξη, οι ομαδοποιημένοι διαχυτές της παρούσας εφεύρεσης, μονταρισμένοι σε ερευνητικό δωμάτιο δοκιμών, φανερώνουν αμέσως την καλή, ή κακή ποιότητα των ηχογραφήσεων. Όσο πιο ποιοτική είναι η πηγή, τόσο η λειτουργία των διαχυτών διαμορφώνει κατάλληλα την ηχητική πληροφορία. Εάν συγκρίνουμε τις καμπύλες Fletcher-Munson (Σχήμα 3) με το σχήμα ‘’waterfall’’ διακρίνουμε κάποια ομοιότητα, ιδιαιτέρως στις μεγάλες ηχητικές στάθμες. Αυτό σημαίνει, ότι ο διάχυτης της παρούσας εφεύρεσης, διαχέει και ταυτόχρονα απορροφά τις χαμηλές συχνότητες, με τρόπο παρόμοιο στατιστικά, με εκείνον που το ανθρώπινο αφτί ακούει, δηλαδή ο διάχυτης συμπεριφέρεται συνολικά ως έναν αυτόματος ισοσταθμιστής ευρέως φάσματος.

 

Ακουστικές εντυπώσεις από την χρήση του ROUNDFFUSOR1

 

Ο ακροατής νομίζει ότι οι μουσικοί βρίσκονται μπροστά του, οι φωνές και τα μουσικά όργανα έχουν σχεδόν την φυσικότητα και τις χροιές όπως στον χώρο της ηχογράφησης.

Επίσης, λόγω της αυτόματης προσαρμογής ειδικά στις χαμηλές συχνότητες, η επιφάνεια ομαδοποιημένων διαχητών επιτρέπει μεγάλες στάθμες ακρόασης, χωρίς την κώπωση του ακροατή, [ κάτι που ο κ. Ζαϊνεα πέτυχε στην κατασκευή του Γυάλινου Θεάτρου, αλλά με μεγάλο κόστος τότε…] Η αντίληψη της μουσικής, η αίσθηση του σχεδόν τέλεια ισοσταθμισμένου πεδίου, είναι ίδια σε μεγάλη απόσταση από την θέση ακρόασης.

Σύντομα, στην αίθουσα δοκιμών του RADIO LINK, θα τοποθετηθούν μερικοί διαχητές ROUNDFFUSOR1.

 

  

TAYTOTHTA: ROUNDFFUSOR 1

(+)

·       Μοντάρεται συρταρωμένο επιτρέποντας την αλλαγή χρωμάτων, αλλά και τον καθαρισμό του

·       Είναι το μοναδικό προϊόν, παγκοσμίως, που σε ελάχιστο βάθος, ελέγχει γραμμικά τις χαμηλές συχνότητες, αφήνωντας   

     καθαρές και ανενόχλητες όλες τις μεσαίες και υψηλές συχνότητες

·        Παρουσιάζει ίσως τα καλύτερα χαρακτηριστικά παγκοσμίως, στην χαμηλότερη τιμή

·        Κατασκευή-Διάθεση: Eddy’s Studio Recording

 

(-)

·        Δεν ανακαλύψαμε κάποιο αρνητικό σημείο.